Akuthjälp

En allvarlig reaktion på nötter eller jordnötter är livshotande. Den som har drabbats är därför i behov av din hjälp.

 

Se tecknen

Reaktionen uppstår omedelbart eller inom några minuter. Den börjar med små tecken och kan utvecklas till en livshotande situation på mycket kort tid, särskilt om personen har fått i sig nötter eller jordnötter.

1. Tidiga tecken på allergisk reaktion
Klåda under fötterna, i handflator eller i hårbotten
Klåda eller en stickande känsla i munnen
Nässelutslag, rodnad eller klåda
Yrsel
Kallsvettning

2. Tecken på allvarlig allergisk reaktion
Svullna läppar, ögon eller mun
Magsmärtor och illamående
Kräkningar
Plötslig svaghet

3. Tecken på akut livsfara (anafylaktisk chock)
Svårigheter att andas
Långsam puls
Blodtrycksfall
Medvetslöshet

 

Behandla

1. Ge adrenalin
Vid en allvarlig reaktion eller vid tecken på akut livsfara (anafylaktisk chock) behöver personen ta sin adrenalinspruta. Den ser ut som en penna och har en nål i ena änden. Nöt- och jordnötsallergiker bär alltid denna med sig. Det finns flera olika varianter av adrenalinsprutor. De vanligaste heter Anapen, Epipen och Jext. Instruktioner om hur de används finns hos medicininstruktioner.se för Anapen, Epipen och Jext. Kort och gott handlar det om att rikta dem mot låret och trycka av. Det gör ingenting om personen har byxor på sig eftersom den inbyggda nålen når genom dem.

2. Ring 112
Effekten av adrenalinsprutan sitter i högst 15 minuter. Därför är det viktigt att uppsöka sjukvård omedelbart. Ring 112 och tala om att det handlar om en kraftig allergisk reaktion.

3. Ge kortisontabletter
Om det finns kortisontabletter till hands – ofta av sorten Betapred – kan det även vara bra att ta dem. De ger en effekt som håller i sig längre än pennan. Tabletterna finns ofta på en liten burk och de ska spädas ganska många i någon deciliter vatten, vilket kan ta någon eller några minuter.

4. Ge luftrörsvidgande preparat
Om allergikern även har en inhalator med luftrörsvidgande egenskaper  kan det vara bra att använda även denna. Den sätts mot munnen och allergikern andas in.

5. Ge ytterligare adrenalin
Om läget åter blir kritiskt och det finns ytterligare en adrenalinspruta till hands är det bra att använda även denna.

6. Besök alltid sjukhus
Även om en kraftig allergisk reaktion ebbar ut är det viktigt att besöka sjukhus. Kroppen kan reagera med ytterligare reaktioner i ett senare skede.