Fem fakta om nötallergi

Det finns inga exakta siffror på hur många som är allergiska mot nötter eller jordnötter, men det verkar bli allt vanligare. Omkring vart tjugonde barn i Sverige har någon form av nöt- eller jordnötsallergi. För många av oss är det livsfarligt att äta nötter eller jordnötter och många får reaktioner genom att komma i kontakt med dem eller vistas i samma rum.

På den här sidan får du fem anledningar att lära dig mer. På dessa sidor kan du läsa ännu mer:

Akuthjälp Olika nötter Allergimärkning Dolda nötter Nötallergiker berättar Frågor & svar Länkar

 

1. Fem av hundra barn

Nötallergi och jordnötsallergi är en av världens vanligaste matallergier och den matallergi som ger upphov till flest dödsfall. Omkring fem av hundra barn mellan 4 och 18 år i Sverige är allergiska mot jordnötter eller nötter (1177.se). Därför är det troligt att du redan känner flera nötallergiker som är beroende av att du har koll på läget, för att inte servera dem något som innehåller nötter och för att veta vad du ska göra om de får en allvarlig reaktion. Allergin uppstår oftast i unga år och det är mycket ovanligt att den växer bort.

Även i andra länder, som USA, är nöt- och jordnötsallergi vanligt. Enligt den amerikanska tidskriften Time lider 3,3 miljoner amerikaner av nötallergi. Enligt American Society for Clinical Investigation drabbas 30 000 personer varje år av anafylaxi – en livshotande allergisk reaktion – till följd av något de ätit. Av dem dör 200 personer. Åtta av tio bland dem är nöt- eller jordnötsallergiker.

 

2. Kan färdas genom luften

De flesta nöt- och jordnötsallergiker får svårt att andas om de av misstag äter en nöt eller jordnöt, men för många av oss räcker det att vistas i samma rum. Det kallas luftburen nöt- eller jordnötsallergi och är ett osynligt handikapp som kräver ständig koll på omgivningen. Även om du inte känner någon med luftburen allergi kan det sitta en sådan bredvid dig på bussen, flygplanet, skolan eller arbetsplatsen.

Om någon äter nötter eller jordnötter i närheten av den med luftburen allergi får personen svårt att andas. Experter är eniga om att det inte går att dö på det sättet, men framför allt i kombination med astma kan tillståndet bli kritiskt om personen inte får luft. Hur långt nöt- och jordnötspartiklar kan färdas beror på bland annat luftströmmar i lokalen.

 

3. Från rinnande näsa till hjärtstopp

Gemensamt för nöt- och jordnötsallergiker är att de reagerar på det protein som finns i nötter och jordnötter. I övrigt utgör nöt- och jordnötsallergiker en mångfacetterad skara människor med olika reaktioner. Exempel på reaktioner i stigande allvarlighetsgrad är klåda, eksem, nässelutslag, rinnande ögon och näsa, magont, kräkningar, låg puls, andningssvårigheter och anafylaktisk chock. Allvarligast är den anafylaktiska chocken, som utan behandling kan leda till syrebrist och hjärtstopp på relativt kort tid.

Lite klåda på halsen låter säkert inte så farligt, men den allergiska reaktionen kan snabbt bli mycket värre. Därför gäller det att ta symptomen på allvar och göra något åt dem omedelbart.

 

4. Medicin, men inget vaccin

Det finns inget klart och redigt svar på varför allt fler drabbas av nöt- och jordnötsallergi. Därför finns det inte heller något vaccin. Däremot pågår det studier där allergiker får äta en mycket liten dos nötter eller jordnötter som efter hand trappas upp. Studierna har varit framgångsrika och faktiskt gjort att nöt- och jordnötsallergiker kan äta dem, men sådan behandling är knappast standard.

För de allra flesta allergiker behövs därför medicin som i bästa fall kan fördröja den akuta reaktionen med några minuter, så att personen hinner till sjukhus. Om allergikern får svårt att andas kan det vara bra att kunna hjälpa till med följande:

  • Antihistamin. Kan lindra lättare symptom som exempelvis rinnande näsa. I tablettform.
  • Luftrörsvidgande preparat. Kan lösa kramp i luftvägarna och underlätta andningen. I inhalatorform.
  • Adrenalin. Motverkar kraftig allergisk reaktion. I form av en spruta som trycks in i låret. Effekten sitter i ungefär 15 minuter.
  • Kortison. Minskar andningssvårigheter och kan kombineras med adrenalin. I form av små tabletter som löses i vatten.

 

5. En nöt är inte alltid en nöt

Vilka nötter som ger upphov till allergiska reaktioner är en hel djungel. Till exempel är jordnöten ingen nöt, men ändå en av de vanligaste orsakerna till matallergi. Vilka nötter som är farliga varierar från person till person, men eftersom vissa nötter är släkt med varandra är det vanligt att en person som är allergisk mot exempelvis hasselnöt också är allergisk mot valnöt.

Om du känner någon med nöt- eller jordnötsallergi, försök inte gissa själv vilka nötter personen tål när du bjuder på mat, utan fråga!

 

Läs mer!

Akuthjälp Olika nötter Allergimärkning Dolda nötter Nötallergiker berättar Frågor & svar Länkar