Allergimärkning

För nöt- och jordnötsallergiker är det oerhört viktigt att livsmedel märks korrekt. I Sverige och resten av EU måste det anges om ett livsmedel innehåller nötter och jordnötter. I andra länder ser märkningstvånget olika ut.

 

Alla ingredienser måste anges

I Sverige och resten av EU måste tillverkare ange vilka ingredienser en förpackad vara innehåller. Ingredienserna anges i fallande ordning efter vikt i innehållsförteckningen, med de potentiella allergenen (inklusive nötter och jordnötter) markerade i fetstil. Det betyder att nötter eller jordnötter alltid måste anges i innehållsförteckningen om de förekommer i produkten. Det ska också framgå vilken typ av nöt det handlar om, till exempel hasselnöt eller cashewnöt.

Om produkten innehåller till exempel en blandning av olika kryddor kan de klumpas ihop och betecknas som ”kryddor” i innehållsförteckningen om de utgör högst två procent av det totala innehållet i varan. Nötter och jordnötter är dock undantagna från den möjligheten. Det betyder att nötter och jordnötter aldrig får gömmas i någon samlingsbeteckning som ”kryddor” eller ”ströbröd”. Nötter och jordnötter måste uttryckligen anges i innehållsförteckningen.

När vi pratar om nötter i det här sammanhanget ingår mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistaschmandel och makadamianöt. Och jordnötter.

När det gäller oförpackade livsmedel ser reglerna annorlunda ut. Det betyder att livsmedel som säljs i lösvikt eller över disk inte behöver ha någon innehållsförteckning. För produkter som innehåller nötter och jordnötter ska det dock alltid framgå även vid försäljning av oförpackade livsmedel att de innehåller just det. Restauranger måste därför märka på menyn vilka rätter som innehåller nötter eller jordnötter.

Viktigt att känna till är att alkoholprodukter inte behöver ha någon innehållsförteckning alls, inte heller om produkten innehåller jordnötter eller nötter. Alkohol kan alltså innehålla nötter eller jordnötter utan att det framgår på etiketten eller i baren.

Källa: Livsmedelsverkets sida om allergimärkning

 

”Kan innehålla spår”

På många livsmedel finns angivet att de ”kan innehålla spår” av nötter eller jordnötter. Den typen av märkning är inte reglerad i lag, men ingår i den branschstandard som Livsmedelsverket, Livsmedelsindustrin och Svensk dagligvaruhandel kommit överens om. I standarden regleras när märkningen får användas.

Märkningen ”kan innehålla spår” är en slags varningsmärkning. Den betyder att produkten inte borde innehålla allergenet, men att det finns en risk att den gör det ändå. Det kan bero på att olika produkter tillverkas med samma maskiner, som är svåra att få helt rena när man byter produkt. För att få märka med ”kan innehålla spår” måste tillverkaren också ha konstaterat att det faktiskt finns nöt- eller jordnötsrester i den slutliga produkten vid ett eller flera tillfällen.

Men som sagt, märkningen är inte reglerad i lag och därför kan olika tillverkare använda den i olika fall. Märkningen kan också variera, med exempelvis ”innehåller spår av” och ”innehåller nötter” eller ”innehåller jordnötter”. Som konsument kan man alltså inte vara säker på vad den betyder om man inte har kollat med tillverkaren på egen hand.

Enligt branschstandarden ska tillverkarna också specificera exakt vilken typ av nöt som kan förekomma. Det räcker alltså inte att skriva ”kan innehålla spår av nötter” om det enbart är hasselnötter som kan förekomma. Den rekommendationen följs troligen sällan.

Källa: Livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns branschriktlinjer för allergi och annan överkänslighet – hantering och märkning av livsmedel