Inom tio år kan det finnas en behandlingsmetod som gör jordnötsallergiker symtomfria.

Allergiforskare hoppas på behandling inom tio år

Att slippa oroa sig för minsta nöt- eller jordnötspartikel är drömmen för många allergiker. Caroline Nilsson, barnläkare och docent vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm, jobbar med två studier som visar att det kan vara möjligt. Förhoppningen är att ha hittat en etablerad behandlingsmetod inom tio år.

För den som är pollenallergiker finns det sedan länge hjälp att få. Efter att ha genomgått ett ganska omfattande behandlingsprogram med små doser allergen i sprutor kan den som tidigare tillbringade sina somrar nysande och kliande bli i stort sett helt besvärsfri.

Ni har säkert läst om liknande försök med nöt- och jordnötsallergi runt om i världen. Studierna har genomgående visat goda resultat, där personer som tidigare var svårt allergiska nu kan äta nötter och jordnötter utan problem. Sådana försök pågår även i Sverige.

Caroline Nilsson är barnläkare och docent vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm. Hon jobbar just nu med två studier kring jordnötsallergi.

Båda bygger på det som kallas oral immunoterapi. Grundprincipen är att deltagarna börjar äta en mycket liten mängd jordnöt, som successivt och under lång tid trappas upp. På så vis vänjer man kroppen vid det som annars skapar en allergisk reaktion. Till slut kan personen äta hela jordnötter, under förutsättning att personen gör det regelbundet.

I en av de studier som Caroline Nilsson jobbar med kombinerar man de små nötmängderna med ett läkemedel som håller den allergiska personens antikroppar lugna. Den som tittade på Fråga doktorn på SVT här om dagen fick se ett inslag som handlade om just den studien (8.50 in i inslaget). Varken den här eller den andra studien är färdiga.

Vad kan man säga om resultaten från den här typen av studier?

— Det har gjorts ganska många liknande studier runt om i världen, bland annat i Tyskland, USA och Spanien. Där har man fått hyfsat bra resultat, där ungefär hälften upp till 75 procent får klar lindring eller till och med blir bra, säger Caroline Nilsson.

Vad kan man dra för slutsatser av det?

— Det kan tolkas som att det har hänt bra saker, som gör att vi så småningom kommer fram till någon form av behandlingsstrategi. Det är en omfattande behandling för patienterna som är tidskrävande med många läkarbesök och det finns risk för allergiska biverkningar. Men för de som har det svårt så kan det hjälpa.

Vilka biverkningar kan man se?

— Biverkningarna är i form av allergiska reaktioner. Det är vanliga allergiska reaktioner där de flesta är lindriga, men det finns de som har mer omfattande reaktioner.

Är det de som har svårast allergi som får biverkningarna?

— Det är väldigt svårt att avgöra hur svår en matallergi är. Känsligheten varierar över tid och beror på den situation man befinner sig i. Vi har inte kunnat avgöra om biverkningarna beror på hur allvarlig allergin är från början. Om man får en reaktion brukar vi backa några steg. Det är inte så att vi tvingar folk. Säkerheten går först.

Vad behövs för att göra det här till en etablerad behandlingsmetod?

— Det behövs ytterligare studier. Problemet är att ingen forskare i dag kan svara på när man ska sluta att äta jordnötter regelbundet för att behålla effekten. Kan man över huvud taget göra det? Det finns undersökningar där man har provat det här och då faller en del av personerna tillbaka till sin allergi.

Att äta några jordnötter varje dag verkar som en mindre uppoffring om man kan bli kvitt sina allergisymptom helt.

— Många som verkligen är allergiska kan så klart tycka att det är okej att peta i sig vad det nu må vara dagligen för att ha det här skyddet, det är lite olika hur man tänker. Man brukar skilja på desensibilisering och tolerans. Vi kan inte riktigt svara på om det går att bli tolerant. Det måste till en del studier och de pågår. Jag hoppas att vi har en etablerad behandlingsmetod inom åtminstone tio år. Allt tar längre tid än man tror.

Kan man försöka sig på det här på egen hand under tiden, att äta små mängder jordnöt för att vänja sig?

— Absolut inte. Det vill jag vara väldigt tydlig med, att vi inom sjukvården kan inte rekommendera det på något sätt. Vi avråder alla från att experimentera själva.

Går det att anmäla sig som deltagare till en av dina studier?

— Nej, inte i dag. Alla studier har de studiepatienter som vi ska ha. De är igång och kan inte ta in några nya.

Kanske skriva upp sig på en väntelista till kommande studier då?

— Nej, det går inte heller. Inte hos oss om man är vuxen åtminstone, vi tar bara hand om barn, säger Caroline Nilsson.

 

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är markerade med *.