Din Jext kan vara verkningslös

Om du litar på att din Jext ska rädda ditt liv om du kommer i kontakt med nötter kan du bli besviken. I en rutinkontroll har nämligen upptäckts att vissa pennor som sålts är defekta och därför helt verkningslösa. Enligt Läkemedelsverket är antalet injektorer som omfattas av problemet inte särskilt många. Mindre än 1 av 3 000 undersökta injektorer sprutar inte ut något adrenalin alls.

Återkallas inte
Läkemedelsverkets utredande läkare, Annika Ekblom Schnell, uppger på Läkemedelsverkets hemsida att inga injektorer kommer att återkallas med anledning av upptäckten, eftersom antalet felaktiga injektorer enligt myndigheten är få samt att tillgången på alternativa injektorer inte är tillräcklig. ”En omedelbar indragning skulle kunna medföra risk för att patienter blev helt utan livräddande behandling”, skriver Annika Ekblom Schnell.

Bär två injektorer
Däremot rekommenderas användare att alltid bära två injektorer med sig, varför risken att drabbas av två på varandra felaktiga injektorer av myndigheten bedöms som liten.

Omöjligt veta om din Jext är drabbad
Det finns inget sätt som man kan kontrollera om den egna injektorn är en av de felaktiga. Inte heller när injektorn har använts kan användaren konstatera om den är funktionsduglig eller inte. Det är oklart hur många felaktiga Jext som sålts på den svenska marknaden. Enligt Läkemedelsverket står Jext för två femtedelar av försäljningen av adrenalininjektorer i Sverige.

Dålig tillgång
Tillgången på injektorer har det senaste året varit dålig på många håll i landet till följd av att Anapen drabbats av produktionsproblem. Dessutom har många apotek ytterst få injektorer på lager, vilka i många fall bara har några månaders hållbarhetstid kvar.

Läs mer
Läkemedelsverket: Sällsynta fel på injektionspennor Jext

Läkemedelsverket: Annika Ekblom Schnell kommenterar
Sveriges radio: Fel på livsviktig adrenalinspruta

Frågor
Notallergi.se har ställt frågor till tillverkaren, ALK Nordic AS, med anledning av de felaktiga injektorerna och inväntar svar via mejl. Följande frågor har ställts:
1. Har ni varit medvetna om problemet sedan tidigare och i så fall hur länge?
2. Hur har felet kunnat uppstå?
3. Vilka åtgärder har ni vidtagit och kommer ni att vidta med anledning av de felaktiga injektorerna?
4. Vad ska era kunder göra om de är oroliga för att ha en Jext som inte fungerar?
5. På vilket sätt kommer ni att kompensera de kunder som har köpt Jext som eventuellt inte fungerar?

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är markerade med *.