Ingen kompensation för verkningslösa Jext

Tidigast mitten av december kommer nya adrenalinsprutor av märket Jext ut på marknaden. Den som alltså har en eller flera injektorer hemma som kan vara verkningslös kommer att ha svårt att få tag på nya. Dessutom råder brist på övriga sorteras adrenalinsprutor på den svenska marknaden för tillfället.

Läkemedelsverket har med anledning av bristen beslutat att inte återkalla några injektorer, grundat på att bara en ytterst liten andel av de sprutor som tillverkats sedan mars är felaktiga.

Notallergi.se har ställt fem frågor till ALK, tillverkaren av Jext, med anledning av de felaktiga sprutorna. Först efter en vecka har bolaget svarat via mejl.

”Vi har under veckan tillsammans med Läkemedelsverket arbetat intensivt för att få ut information till Hälso- och sjukvården och till alla apotek. Vi kan bara beklaga situationen och vi förstår att det är många patienter som har frågor”, skriver Monika Funkenberg, Nordic marketing manager på ALK.

Av svaren framgår att ALK inte kommer att vidta några åtgärder utöver de som Läkemedelsverket rekommenderat. Den rekommendationen består i att alltid bära två injektorer på sig, vilket enligt Läkemdelsverket gör det i stort sett uteslutet att drabbas av två felaktiga injektorer på rad.

ALK kommer inte heller att kompensera de kunder som har köpt Jext som eventuellt kan vara helt utan verkan.

Här är Monika Funkenbergs mejlsvar på notallergi.se:s frågor:

 

1. Har ni varit medvetna om problemet sedan tidigare och i så fall hur länge?

(Inget svar.)

 

2. Hur har felet kunnat uppstå?

”Vid en rutintest i produktionen identifierade ALK en defekt i vissa tillverkningssatser med Jext 150 och Jext 300 mikrog. Defekten innebär att nålen har böjts, vilket resulterat i att inget adrenalin sprutas ut. Denna kvalitetsdefekt är begränsad till vissa tillverkningssatser som är producerade från mars till oktober 2013 och defekten avser enbart ett begränsat antal (0.04%) av pennorna i dessa tillverkningssatser.”

 

3. Vilka åtgärder har ni vidtagit och kommer ni att vidta med anledning av de felaktiga injektorerna?

”Det är Läkemedelsverket som bedömer om ett läkemedel skall dras in eller ej. Läkemedelsverket väljer i nuläget att inte dra tillbaka Jext från den svenska marknaden då antal felaktiga injektionspennor är få (kvalitetsproblem har förekommit i mindre än 1 av 3000 undersökta injektorer). Läkemedelsverket bedömer att sannolikheten att 2 efter varandra använda pennor inte skulle fungera är mycket låg och läkemedelsmyndigheterna har inte i något land mottagit några rapporter om incidenter med injektorer som inte har fungerat i praktisk användning. En indragning kan medföra bristsituation på adrenalinpennor, vilket kan få till följd att patienten blir helt utan läkemedel.”

 

4. Vad ska era kunder göra om de är oroliga för att ha en Jext som inte fungerar?

Patienter som förskrivits Jextuppmanas att behålla och fortsätta använda Jext för akutbehandling av allvarliga allergiska reaktioner. Men det är viktigt att man som patient instrueras om vikten av att alltid ha med sig 2 pennor och att snarast uppsöka sjukvård efter användning av pennan. Det är i sig inget nytt att rekommendera 2 pennor, utan det är i enlighet med Svensk Förening För Allergologis (SFFAs) rekommendationer vid behandling av anafylaxi. Om adrenalinpenna av ett annat fabrikat förskrivs måste du som patient få ny instruktion av användningstekniken av sjukvårdspersonal, samt av apotekspersonal.”

 

5. På vilket sätt kommer ni att kompensera de kunder som har köpt Jext som eventuellt inte fungerar?

”Då Läkemedelsverket inte har dragit in dessa tillverkningssatser av Jext i nuläget, utan uppmanar till att alltid ha med sig 2 pennor, så utgår i dagsläget ingen kompensation.”

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är markerade med *.