Höll på att dö av nötter på flygplan

Att kliva på ett flygplan är förenat med livsfara för en person med luftburen nötallergi. Om någon äter nötter risker man att dö.

Precis det hände 4-åriga Fae Platten. Trots att personalen ombord bad passagerarna att inte äta nötter, började en passagerare att äta just nötter.

Flickans ansikte svullnade och hon fick svårt att andas. Hennes mamma skyndade längs fram i flygplanet med henne i förhoppning att hon skulle bli bättre där, men eftersom det cirkulerade nötpartiklar i hela kabinen tappade flickan medvetandet i sin mammas armar.

Tack vara att en sjukvårdskunnig person ingrep, och tack vare att flickan hade sin adrenalinspruta med sig, överlevde hon. Men de fruktansvärda minuterna ombord kommer troligen att sätta spår för resten livet.

Läs mer!
Artikel på Mail Online

Den amerikanska allergisidan Allergy safe travel har gjort en film med personer som fruktar för sina liv varje gång de flyger:

Kommentarer (2) Skriv en kommentar

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är markerade med *.